20160726_103741.jpg ThumbnailsThumbnailsThumbnailsThumbnails
DCIM\100GOPRO\GOPR1669.